Προσωπικά Δεδομένα

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και για κανένα άλλο λόγο χωρίς να τα γνωστοποιήσουμε σε κανένα.